วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –