วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา  ๒๑.๐๘ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย