วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

– ว่างพระราชกิจ –