วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๑๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๑๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครบ ๕๐ ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)