วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง