วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๑๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๑๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทาน พระราชอุทิศถวายแด่
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เวลา  ๑๔.๐๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต “พราวนภาสุนทราภรณ์” (วงสุนทราภรณ์ดั้งเดิมและศิลปินนักร้องยุค ๘๐ กับบทเพลงของสุนทราภรณ์)
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๔.๓๓ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ดัทตาริ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ ที่นั้น ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ดัทตาริ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ ทอดพระเนตรสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงานการสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ดัทตาริ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดบนรากฐานแห่งความรักของมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และธรรมชาติ เพื่อการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กรงไอซียูที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และออกซิเจน เครื่องทีซีสแกนที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคของสัตว์ที่แม่นยำ ห้องผ่าตัดที่ระบายอากาศด้วยแรงดันบวก รักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด และติดตั้งเครื่องมือในการผ่าตัดที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลทำให้การผ่าตัดทั่วไปและการผ่าตัด
ส่องกล้องได้ผลดี สัตว์มีความปลอดภัย และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น โอกาสนี้ ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในโรงพยาบาลสัตว์ดัทตาริ ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยได้

เวลา  ๑๗.๑๘  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดโครงการเทศกาลไหมไทย ๒๕๖๕ (Thai Silk Festival 2022) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๗.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี “ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย – วชิราวุธวิทยาลัย” ครั้งที่ ๒๘ และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร