วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๙.๑๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงของ นายสุบิน เมห์ทา (Mr. Zubin Mehta) และวงดุริยางค์ “มาจโจ มูสิกาเล ฟิออเรนติโน” (Maggio Musicale Fiorentino) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายจาสปาล ซิงห์
อูเบอรอย ประธานบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัลโปรโมชั่น จำกัด ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางดามีร่า อูเบอรอย
ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ประธานบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสร็จแล้ว นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงของนายสุบิน เมห์ทา และวงดุริยางค์ “มาจโจ มูสิกาเล ฟิออเรนติโน” และกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองภาค เมื่อการแสดงจบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ นายสุบิน เมห์ทา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒ เพื่อเฉลิมฉลอง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ครบ ๖ รอบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิกองทุนส่วนพระองค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดนตรีคลาสสิคในต่างประเทศแก่นักศึกษา
เพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อ และเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าใจและสัมผัสประสบการณ์ของศิลปะตะวันตก โดยงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่าง
เดือนกันยายนถึงตุลาคม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ เป็นการแสดงของวงดุริยางค์ “มาจโจ มูสิกาเล ฟิออเรนติโน” ควบคุมวงโดยนายสุบิน เมห์ทา วาทยกรชาวอินเดีย ที่มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงระดับโลก เป็นที่ยอมรับของวงออร์เคสตรามีความโดดเด่น ทั้งอำนวยการเพลงให้กับการบรรเลงของวงออร์เคสตราและการบรรเลง
เพื่อการแสดงโอเปรา และเคยแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ท้องสนามหลวง

 

/ สำหรับวงดุริยางค์ …

 

 

 

 

– ๒ –

 

สำหรับวงดุริยางค์ “มาจโจ มูสิกาเล ฟิออเรนติโน” เป็นวงดุริยางค์จากเมืองฟลอเรนซ์
ประเทศอิตาลี ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๗๑ โดยนักประพันธ์เพลงและวาทยกรชื่อดังชาวอิตาลี ปัจจุบันวงดุริยางค์ ฯ
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งผู้ชมและวาทยกรว่าเป็นหนึ่งในวงดุริยางค์ที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลก
ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงและดนตรีที่มีคุณภาพ ครบวงจร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ทั้งอุปรากรการเต้น
ร่วมสมัย บัลเลต์ ดนตรีคลาสสิค ดนตรีแจ๊สและการแสดงสำหรับครอบครัว รวมถึงวิสัยทัศน์ของการสร้าง
และปลูกฝังจิตสำนึก “สุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง” ต่อประชาชนคนไทยในการพัฒนาตนเองสู่เวทีโลก

เวลา  ๑๔.๔๕   น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำ ครอบครัวเจียรวนนท์ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended  OPD)” โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๑๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์วัชรี  รมยะนันทน์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุใต้ วัดเทพศิรินทราวาส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร