วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๑.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดุ๊กแห่งยอร์ก (His Royal Highness The Duke of York) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันด้วย
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวง
อาบศพ นางสุวภา โขวิฑูรกิจ และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐิน
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรีไปทอดถวาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก