วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์  ที่  ๒๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๓.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ                                    สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปทรงเปิดอาคารปราชญ์ปัญญา  อาคารสิริวรเมธา และอาคารบรรณบริบูรณ์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๙.๒๔  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นเกาะสมุย ณ วัดสำเร็จ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี