วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่  ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๔.๒๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปในพิธีพุทธาภิเษก
“พระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลภูวดลสันติ” ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร