วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๔ กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา ๑๐.๕๕ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร  ยุคล  เสด็จแทนพระองค์  ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔  ณ สถานที่สำคัญ
ต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง และ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร