วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในงาน “จิตรลดากตัญญุตา พาครูเที่ยวสงกรานต์ งานวัด” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประทานวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒