วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

– ว่างพระราชกรณียกิจ –