วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี