วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๓.๔๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ                    นายสวง  ศรีผ่อง ณ เมรุวัดพระงาม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา