วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา   ๑๔.๕๓   น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน                    พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ และทรงถวายผ้าป่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร