วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๘.๒๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี  ยิ่งเจริญ  ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๒  ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๓.๔๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
(มูลนิธิชัยพัฒนา) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงเรียน ฯ และทรงเปิดห้องนิทรรศการอาจารย์ทัศนีย์  ไผทฉันท์  ณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เวลา  ๑๖.๕๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุมาลาพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดา เจ้าฟ้าจุฬาภรณนฤมิต พระประธานประจำวิหาร และทรงเชิญอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคลในรัตนเจดีย์ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกภายในเจดีย์ กับทรงเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล ฯ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๑๙.๔๔  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิก รายการ “บีโฟร์ ศศิภา เพลยส์ ไฮเดิน เปียโน คอนแชร์โต” (B4 Sasipa plays Haydn Piano Concerto) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร