วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๕  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๘.๐๖  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๖ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ทรงพระกรุราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปประทานทุนประเดิมสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เจ้าฟ้าเพชรรัตน ด้านโสต
ศอ  นาสิกวิทยา และจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ณ อาคารวชิรานุสรณ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร