วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ คณะทูตานุทูตและภริยา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ ๕๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ แก่ นางมาเรีย ซิเมนา ริโอส อามันน์ (Mrs. María Ximena Ríos Hamann) ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย และประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา