วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่
กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร