กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตคลองเตย พัฒนาคลองคาง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

          วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตคลองเตย จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองคาง ซึ่งมีความกว้าง 6.00-15.00 เมตร ความยาว 700 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว  โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตย เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ร.19 พัน. 3 สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้