หน่วยราชการในพระองค์ ให้ความสำคัญในการฝึกระเบียบแถวเพื่อสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงสร้างเสริมร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
Play Video about หน่วยราชการในพระองค์ ให้ความสำคัญในการฝึกระเบียบแถวเพื่อสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงสร้างเสริมร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ