กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี