กิจกรรมจิตอาสา จ.สุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

                 วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562   ศอ.จอส.904 วปร. อ.เมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ.เมืองสุพรรณบุรี ดังนี้                    เวลา 09.00 น. จิตอาสาตำบลพิหารแดง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนจิตอาสาตำบลสวนแตง จำนวน 30 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตลอดแนวถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ                                                                    เวลา 09.00 น. จิตอาสาตำบลดอนตาล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนจิตอาสา ตำบลดอนตาล จำนวน 40 คน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดดอนตาล เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ                                                                                                  เวลา 10.00 น.จิตอาสาตำบลสวนแตง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อสม. ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง จำนวน 50 คน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ตลอดแนวถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ                          กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ.เมืองสุพรรณบุรี รวม 3 กิจกรรม จำนวน  120  ราย