กิจกรรมจิตอาสา อ.ศรีบุญเรือง

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

                      วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ศอ.จอส. ๙๐๔ วปร. อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ  บ้านเลขที่ ๑๒ ตำบล ๑๕๘ หมู่บ้าน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุภโชค พนาลิกุล  นายอำเภอ/ ผอ.จอส ๙๐๔ วปร. อ. ศรีบุญเรือง ได้มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้นำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เเพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมูบ้าน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า  ทำความสะอาด เก็บขยะ รอบบริเวณหมู่บ้าน วัด ในพื้นที่ ของตนเอง ทั้ง ๑๒ ตำบล ๑๕๘ หมู่บ้าน  และทำเสวียน รอบบริเวณบ้านพักนายอำเภอศรีบุญเรือง เนื่องในวันระลึกสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๖ ปี โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒,๐๐๐ คน                                                         ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความรัก ความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี