จิตอาสาพระราชทานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565

     จิตอาสาข้าราชบริพารพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ สร้างความสุขให้กับประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส

Play Video about จิตอาสาพระราชทานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ