กิจกรรมอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่อง AED

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 15 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” การอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)และการใช้เครื่อง AED ณ วัดแหลม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ