ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564

      เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

      โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักกันผู้ติดเชื้อ หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

      กิจกรรมประกอบด้วย การประกอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน ๑๒๘ เตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการประสานงานจากบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ