จิตอาสาคัดแยกขยะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561

               กลุ่มจิตอาสางานโยธา ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกัน รณรงค์ เรื่องการคัดแยกขยะ ภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีการจัดการอบรมในที่ตั้งและร่วมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายในงานอุ่นไอรัก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้มาร่วมชมงาน โดยได้รับการความสนใจจากผู้เข้ามาชมงานจำนวนมาก

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ