จิตอาสานิทรรศการ ล่าม/ภาษา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต คณะกรรมการจิตอาสานิทรรศการ/ล่ามภาษา ได้จัดจิตอาสานิทรรศการ/ล่ามภาษา บรรยายเนื้อหานิทรรศการให้แก่ ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสายน้ำที่มีความสืบเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ