ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งจุดบริการประชาชนตั้งแต่ 11 – 17 เม.ย. 67 เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

     จิตอาสาประชาชนร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 พร้อมปฏิบัติภารกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ จังหวัดน่าน

     ประชาชนจิตอาสาร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ศบภ.มทบ.37 จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ร.17 พัน 3 ในพระองค์ พร้อมด้วยเสนารักษ์เดินเท้าจาก รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

     ตำรวจจิตอาสาพระราชทาน สภ.หนองฉาง ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ถนนแยกศูนย์จราจรหนองฉาง) ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ