ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดคลองและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ โดยทำความสะอาดลำคลองในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กำจัดผักตบชวา เก็บวัชพืชน้ำ ถากถางป่า เก็บขยะ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

     จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปมอบสิ่งของตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” รวมน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้และได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     สำหรับในพื้นที่ของอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนายอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้นำสิ่งของที่ได้จากการรวมน้ำใจ มอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ