จิตอาสาพัฒนา จว.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562

               วันที่ 25 พ.ค. 62  เวลา  09.00  ศอ.จอส.อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  โดย นายประทีป  หีบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นายเภา อุสวงษ์ กำนันตำบลหนองไผ่ นำคณะจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บุคลากรเทศบาลตำบลหนองไผ่ ฝ่ายปกครอง และพี่น้องชาวตำบลหนองไผ่และประชาชนจิตอาสาอำเภอชุมแพ  รวม  100 คน  ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  พัฒนาถนนภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ