จิตอาสาพัฒนา จ.ชัยนาท

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

                   วันที่ 27 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. ศูุนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้การอำนวยการของ นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8 ต.นางลือ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 , ม. 8 ต.ธรรมามูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลเสือโฮก และผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 ต.หาดท่าเสา นำประชาชนจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 185 คน                       ผลการปฏิบัติงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ