จิตอาสาพัฒนา จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

                    วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.45  ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  พัฒนาบริเวณลำน้ำแม่คาว บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช 2562  มีกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง กำจัดผักตบชวา และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝั่งคลอง ทาสีรั้วริมน้ำและสะพาน และปลูกหญ้า โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 1000 คน เข้าร่วมกิจกรรม                                                                                             ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ