จิตอาสาพัฒนา ต.ท่าคล้อ

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

              วันที่ 29 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. อำเภอแก่งคอย โดย นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย ได้มอบหมายให้ นายมนัสพันธ์  ดอนก้อนไพร  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดกิจกรรมตามโครงการ เฉลิมราชย์ จิตอาสารักษ์น้ำ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ โดยกิจกรรมดังกล่าว อำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลท่าคล้อ และประชาชนจิตอาสา ได้ทำการสร้างฝายขนาดเล็ก จำนวน 8 ตัว ปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น และหญ้าแฝก จำนวน 100 ต้น ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน