ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะผอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

    โดยกิจกรรมประกอบด้วย ร่วมปลูกต้นไม้ 200 ต้น ได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นพะยอม ต้นกันเกรา ต้นมะฮอกกานี และปล่อยปลายี่สกเทศและปลาตะเพียนรวม 4,000 ตัว ทั้งนี้การจัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ