จิตอาสาพัฒนา อบต.สระใคร

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

         วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอสระใคร มอบหมายให้ พ.จ.อ.นฤทธิ์ จันทร์รัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอสระใคร เป็นประธาน ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สองข้างทางถนนมิตรภาพ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร และบุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง และบุคลากรในสังกัด ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษาและจิตอาสา ฯ ร่วมทำกิจกรรม บริเวณถนนสาย อุดรธานี – หนองคาย ช่วงพื้นที่อำเภอสระใคร มีผู้ร่วมกิจกรรม 180 คน การทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย