จิตอาสาพัฒนา อ.ทองผาภูมิ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

                  วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น.  ศอ.จอส. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดย นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาว พิกุล กล้าหาญ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย คุณวารินทร์ ศรีปภาวดี กำนันตำบลท่าขนุน ครู นักเรียน โรงเรียนวัดปรังกาสี ราษฎรและจิตอาสาพัฒนา ร่วม”กิจกรรมช่วยกันปลูกป่า” ณ สำนักสงฆ์ถ้ำ  สาริกา ต.ท่าขนุน เพื่อเรียนรู้การปลูกป่า การรักษาและบำรุงดูแลป่าไม้ให้ดีต่อไปในอนาคต โดยมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิ เช่น ต้นสัก ต้นแค รวม ๖๐๐ ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๐ คน                                                                                                                                                                                                  ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย