จิตอาสาพัฒนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

                วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 น. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดพิจิตร โดย ศอ. จอส.พระราชทาน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร          ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์  โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตรฯ และประชาชน      จิตอาสา ตำบลวังโมกข์ จำนวน 30 คน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร                                                                                                                                                                                                                                     ผลการปฏิบัติ : บริเวณถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน 

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ