จิตอาสาพัฒนา อ.โพนพิสัย

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

                  วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ศอ.จอส. อำเภอโพนพิสัย  โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชขวางทางลำน้ำห้วยน้อย บริเวณ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน                                                                                                                                                                                                                   ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย