จิตอาสาพระราชทาน ในหลายจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

      กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ ให้รู้รักสามัคคี

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ