จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวและหน้ากากอนามัย

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
Play Video

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ