จิตอาสากรุงธากา จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดไทยแจกสิ่งของให้กับเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าธรรมราชิกา ประเทศบังกลาเทศ

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ครอบครัว และผู้แทนชุมชนคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าธรรมราชิกาในกรุงธากา โดยมอบเงินจำนวน 260,600 ตากา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร มันฝรั่ง น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย และเจลทำความสะอาดมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ซึ่งก่อตั้งในปี 2515 ในบริเวณวัดธรรมราชิกาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ในปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะราว 200 คน

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ