ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดซากกระทงในแม่น้ำปิง ณ บริเวณประตูระบายท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดซากกระทงในแม่น้ำปิง หลังสิ้นสุดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2566 ตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ช่วง 3 วันของการจัดงาน พบปริมาณซากกระทงที่ตกค้างอยู่มีเป็นจำนวนมาก ประเมินเบื้องต้นคาดว่ามีประมาณ 52,000 ใบ หรือประมาณ 30 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ณ บริเวณประตูระบายท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     ทั้งนี้ จากการสำรวจ พบว่า มีปริมาณกระทงจากวัสดุธรรมชาติมากถึงร้อยละ 98 และมีกระทงจากวัสดุโฟม หรือพลาสติก ร้อยละ 2 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วันในการเก็บกระทงทั้งหมด สำหรับกระทงที่เก็บขึ้นมานี้ จะถูกนำไปยังโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ บ้านท่าใหม่อิ เพื่อทำการคัดแยกชิ้นส่วน โดยในส่วนที่เป็นวัสดุทางธรรมชาติจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนที่เป็นวัสดุอื่นๆ จะนำไปทำลายตามขั้นตอน