ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ใส่ทรายอะเบทและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดใหม่สุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ