จิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ณ ห้วยแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ร่วมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย จิตอาสาพระราชทาน 904

     ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการอาสาพระราชทาน ตามนโยบายจึงได้ขยายผลการดำเนินงานจัดทำโครงการ ทำการปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา กว่า 100 ตัน โดยวัชพืชเหล่านี้หลังจากถูกนำออกมาจากแหล่งน้ำจะนำกลับมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรต่อไป

Play Video about จิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ณ ห้วยแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่