ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดตั้งจุดบริการประชาชน พร้อมกับรณรงค์สนับสนุนการขับขี่ให้ปลอดภัย ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา และร่วมแจก ผ้าเย็น, ลูกอม, เครื่องดื่ม และปฏิทิน ให้กับผู้มาใช้บริการ และยานพาหนะที่สัญจรผ่าน เพื่อเป็นการร่วมมือ ดูแล ใส่ใจ ให้พี่น้องประชาชนขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ชื่นบาน เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในครั้งนี้ยังได้จัดชุดบริการเคลื่อนที่บริการให้กับประชาชน ตามทางร่วมทางแยกและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ