ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน พร้อมจัดชุดแพทย์สนาม ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 จิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับ ชุดครัวสนามกองพันทหารม้าที่ื 28 ตั้งโรงครัวพระราชทาน จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประสบภัยทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

     นอกจากนี้เมื่อ เวลา 11.30 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 ได้นำชุดแพทย์สนาม เดินเท้าและชุดแพทย์สนามปฏิบัติการทางน้ำ โดยมีการมอบยาสามัญประจำบ้าน และดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วย แจกอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนที่อยู่ในบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ