จิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมจัดตั้ง โรงครัวพระราชทาน ไว้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ ทุกวันในห้วงพิธีอัญเชิญฉัตรเกิ้งมหาจักรพรรดิ 12 ชั้นและยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ จัดรถครัวสนามกองทัพบก สนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา ในพิธีอัญเชิญฉัตรเกิ้งมหาจักรพรรดิ 12 ชั้นและยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2566 ประกอบอาหารปรุงสุก แกงเขียวหมู ไข่เจียวหมูสับ จำนวน 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่มและจุดปฐมพยาบาลจาก โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ไว้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน